مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد

رسول امینی مدیر کل حراست شهرداری اصفهان همراه با کارشناسان آن مجموعه در روز پنجشنبه ۳/۴/۱۴۰۰ از شرکت مترو اصفهان طی یک بازدید ۴ ساعته در جریان اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند. ایشان در این بازدید طی جلسه ای با مدیر عامل شرکت مترو و همچنین مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری جلسه ای در خصوص بررسی مصوبات گذشته برگزار و در خصوص مواردی که اجرايي نشده بود تذکرات لازم را ارائه نمودند.


مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد
مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد
مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد
مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد
مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد
مدیر کل حراست شهرداری اصفهان از شرکت مترو منطقه اصفهان بازدید کرد

کد محتوا 35303