برگزاری بیست و دومین نشست هم اندیشی مسئولين و كارشناسان اداره کل حراست شهرداری اصفهان

این نشست تخصصی و دوره ای با حضور حداکثری روسای ادارت –مسئولین و کارشناسان حراست های تابعه شهرداری برگزار گرديد که بعد از تلاوت قران با بيانات مدیرکل حراست شهرداری اصفهان برنامه ادامه و با رویکرد تبادل نظرات، پرسش و پاسخ و طرح مباحث کاری در جهت پيشبرد اهداف كلان شهرداري اصفهان  برنامه به پایان رسيد.

قابل توجه اداره کل حراست شهرداری اصفهان این نشست ها را با نگاه به ارتقاء سطح علمی و تبادل تجربیات و رفع مشکلات کاری و افزایش صمیمیت بین کارکنان حراست برگزار می گردد .


برگزاری بیست و دومین نشست هم اندیشی مسئولين و كارشناسان اداره کل حراست شهرداری اصفهان
برگزاری بیست و دومین نشست هم اندیشی مسئولين و كارشناسان اداره کل حراست شهرداری اصفهان
برگزاری بیست و دومین نشست هم اندیشی مسئولين و كارشناسان اداره کل حراست شهرداری اصفهان
برگزاری بیست و دومین نشست هم اندیشی مسئولين و كارشناسان اداره کل حراست شهرداری اصفهان

کد محتوا 30506