مشخصات کلی

علی ماجد
مدیرکل اداره کل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر
1399/08/15 09:43

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیرکل اداره کل حوزه شهردار و امور شوراي اسلامي شهر 1398 درحال خدمت
کد محتوا 23039

برچسب ها